Blomsmör och statuter

Manus Jörgen Westerhov. Musik Jan-Erik Sääf.

Två uppsättningar,  Pildammsteatern Malmö sommaren 95

 

Mer info kommer!